Co pływa w wodzie

Ryby

Dominującym gatunkiem ryb w naszym łowisku jest szczupak oraz okoń.
Łowisko jest co roku zarybiane szczupakiem o masie jednostkowej powyżej 5 kg (od 5 kg o 8 kg).

Ponadto występuje tutaj tak że duża populacja okonia powyżej 40 cm.
Pozostałe gatunki to Lin i Karaś– tak że zarybiane corocznie.

 

Szczegółowy opis gatunków:

szczupak

Szczupak

Osiąga długość do 1,5 m i masę do około 10 kg. Okazy ponad 15–20 kg są rzadkie.
Ciało szczupaka pospolitego jest spłaszczone, opływowe – głowa wydłużona.
Zalicza się do najbardziej drapieżnych ryb. Czyha w ukryciu między roślinami wodnymi i czeka na przepływającą zdobycz.
Okres ochronny: 1 stycznia – 30 kwietnia
Wymiar ochronny: 50 cm

 

okon

Okoń

Osiąga do 60 cm długości standardowej (SL)i masę ciała do 4,8 kg.
Ciało wysokie, bocznie spłaszczone. Łuski małe, ktenoidalne, mocno osadzone w skórze. Żeruje głównie o wschodzie i zachodzie słońca nie unikając innej pory dnia.
W Polsce podlega ochronie od 2011 r.
Okres ochronny: brak
Wymiar ochronny: 18 cm

 

karas

Karaś

Osiąga długość 40 (50) cm i masę 1 (2) kg. Ciało bardzo mocno wygrzbiecone i krótkie, pokryte dużymi, równo ułożonymi łuskami. Żyjące w mulistym dnie lub w jego pobliżu, rzadko rośliny.
Rośnie bardzo powoli, często występuje w wielkich ilościach ale osiąga bardzo niewielkie rozmiary.
Okres ochronny: brak
Wymiar ochronny: brak

 

jaź

Jaź

Osiąga 40–50 cm długości i 2-5 kg masy ciała. Ciało bocznie spłaszczone, lekko wygrzbiecone, pokryte małymi łuskami. Głowa mała, otwór gębowy w położeniu końcowym. Oczy duże. Grzbiet szaroniebieski lub ciemnozielony, boki srebrzyste, brzuch biały. Płetwy grzbietowa i ogonowa są szare, pozostałe żółtawe lub czerwonawe.
Okres ochronny: brak
Wymiar ochronny: brak

 

leszcz

Leszcz

Leszcz osiąga ponad 6 kg masy ciała i do 82 cm długości. Ciało silnie wygrzbiecone oraz bocznie spłaszczone, pokryte dużymi łuskami.
W wodach śródlądowych nie wyznaczono wymiaru ochronnego leszcza.
Leszcz ma dość duże znaczenie gospodarcze. Chętnie łowiony przez wędkarzy na spławik i grunt.
Okres ochronny: brak
Wymiar ochronny: brak

 

lin

Lin

Osiąga długość 30–40 cm i masę ciała 1–2 kg, wyjątkowo do 70 cm i 7,5 kg. Ciało lina jest krępe, wygrzbiecone, okrągłe w poprzecznym przekroju, pokryte drobnymi łuskami, głęboko osadzonymi w pokrytej śluzem skórze.
W Polsce wymiar ochronny dla lina wynosi 25 cm, nie ma okresu ochronnego.
Jest chętnie spożywany ze względu na smaczne mięso.
Okres ochronny: brak
Wymiar ochronny: 25 cm

 

Węgorz

Węgorz

Samica osiąga nawet do 200 cm długości i wagę do 9 kg. Samce są mniejsze od samic i osiągają długość do 60 cm (tzw. sznurówki) i wagę do 0,35 kg.
Węgorz europejski, jako gatunek zagrożony wyginięciem
Okres ochronny: 15 czerwiec – 15 lipca
Wymiar ochronny: 50 cm